nagaya.

いつ:
2020年8月1日 @ 12:00 午後 – 6:00 午後
2020-08-01T12:00:00+09:00
2020-08-01T18:00:00+09:00
どこで:
nagaya.(ナガヤプロジェクト内)
徳島県徳島市沖浜町大木247